Vrijwilligers

De stichting “Happy With Water” heeft een torenhoge ambitie. Zij wil voor héél veel mensen in de wereld het VERSCHIL gaan uitmaken. Miljoenen die nu geen drinkwater in hun directe nabijheid hebben, gaan nu wel de beschikking krijgen over schoon helder en betrouwbaar water, vlakbij hun huis!

Om dit te kunnen realiseren, is heel veel energie en passie van talloze mensen nodig!

volunteers-601662__180

Daarom wil de stichting met heel veel vrijwilligers gaan samenwerken. Samenwerken om deze ambitie waar te maken. Iedereen die een steentje kan bijdragen aan dit grote doel is welkom!

Het NL Master Plan Water is een plan, uit te voeren door iedereen die maar een steentje (of meer) wil bijdragen aan één van grootste problemen waar vele van bewoners van onze wereld mee te maken hebben. En dat is het toenemende tekort aan schoon drinkwater. “De water uit de lucht”-watermakers kunnen het VERSCHIL voor veel mensen betekenen als het gaat om “drinkwater”. Het (deel) oplossen van dit drinkwatertekort is niet alleen rechtvaardig en goedbedoeld, maar ook nog eens een grote noodzaak voor ons zelf,  levend in de gebieden met genoeg drinkwater. Zonder drinkwater kan niemand en zal bij een tekort genoodzaakt te zijn om er voor te vechten of op zijn minst te verhuizen naar de gebieden met water. De stichting Happy With Water wil graag aan de basis staan als facilitator van een grote beweging waarbij werkelijk iedereen is uitgenodigd om deel te nemen. Dit kan op elke van de 3 elementen (techniek, publiciteit en geld) van het NL Master Plan Water.

Ga maar na. Delen of posten van berichten op Facebook, LinkedIn, etc. geven publiciteit. Het schrijven van een artikel is super. het organiseren van een thema-avond, etc., etc. Dit zijn enkele voorbeelden van bijdrage aan publiciteit. En dit geeft weer spin off naar de elementen techniek en geld.

Inzamelen van geld maakt het mogelijk om materialen aan te schaffen om te komen tot prototypes en deze te testen om vervolgens verder te kunnen doorontwikkelen. Maar ook het plaatsen van grote AWG-Watermakers kan dan gerealiseerd worden. En het zal duidelijk zijn dat gerealiseerde projecten en prototypes weer de nodigde publiciteit en nieuwe technische ideeën opleveren.

kortom: Techniek, publiciteit en geld zijn aan elkaar verbonden en het succes van de één versterkt de ander.

Dus vrijwilligers met een achtergrond op het gebied van techniek, alternatieve energie, marketing, PR, webbeheer, boekhouding, sociale media, fondswerving, netwerken in gebieden waar onze doelgroep zich bevindt, etc. zijn van harte welkom. En anderen ook!