Basic-AWG-watermaker voor de allerarmsten

Basic-AWG-watermaker wordt ontwikkeld voor de allerarmsten in vochtige, warme ontwikkelingslanden.

Uitgangspunt is een basic-AWG-watermaker die minimaal 10 liter per dag aan water kan produceren en waarvan de kwaliteit zodanig is dat mensen niet ziek worden na het drinken van dit water.

 • Koeling door Peltier diodes e/o absorptie.
 • Functionerend op zonne-energie.
 • Gebruik makend van natuur verschijnselen, zoals verschil en temperatuur tussen boven en onder de grond, luchtstromen door tocht en trek veroorzaakt, warmtecoëfficient van het te koelen materiaal, lotus-effect door hydrofobe coating en gebruik makend van die plekken en tijdstippen waarop het dauwpunt met zo weinig mogelijk energie is te bereiken.
 • Geringe kostprijs (max € 200,- per basic-AWG-watermaker).
 • Onderhoudsvrij.
 • Geen onderhoud op schoonhouden na.
 • Robuust.
 • Zo min mogelijk diefstal gevoelig.
 • Opschaalbaar.
 • Lokale productie moet mogelijk zijn.
 • Overige productie bij voorkeur in Nederland.
 • Verspreiding en distributie via bestaande NGO’s.