Bestaande AWG ombouwen

Een bestaande compressor watermaker wordt ontwikkeld om op zonne-energie te kunnen functioneren.

Stappenplan:

  1. Aanschaf meest zuinige, gelijkstroom compressor AWG, die ca.15 liter water per dag kan produceren bij temperaturen tegen de 30ºC en een relatieve luchtvochtigheid tegen de 70%.
  2. Deze AWG wordt gestript en robuust herbouwt met zo weinig mogelijk onderdelen en filters. En zodanig vorm gegeven dat deze AWG-watermaker gemakkelijk te produceren is tegen minimale kosten en maximale robuustheid.
  3. Onderdelen worden vervangen indien deze de AWG-watermaker krachtiger e/o robuuster e/o goedkoper e/o efficiënter gaat maken.
  4. Aansluiten op zonne-energie
  5. Waterkwaliteitstesten.
  6. Hoe het beste te produceren, waarbij de voorkeur uitgaat naar productie of assemblage in Nederland.
  7. Algemene publiciteit en gerichte promotie gericht op relevante NGO’s, wereldwijd.

Resultaat:

  • Een AWG-watermaker geschikt voor de drinkwatervoorziening van een gezin in de warme vochtige ontwikkelingslanden. Speciaal voor die situatie waar het water niet in de buurt voorhanden is en men dus is aangewezen op het drinkwater uit een veraf gelegen bron, waarvan de betrouwbaarheid vaak te betwijfelen valt. Maar wel een gezin waar men niet de allergoedkoopste AWG-watermaker een “must” is en waar enige geld voorhanden zal zijn om een filter te kunnen vervangen. Verder is belangrijk  dat een gezin waar deze AWG-watermaker geplaatst gaat worden, zich kan wapenen tegen diefstal van de AWG-watermaker of onderdelen hiervan, zoals de bijvoorbeeld de zonnepanelen. Kostprijs moet dan op ca. € 1.100,- per AWG-watermaker komen ( inclusief € 100,- bijdrage ontwikkelkosten). Opschaling naar grotere productie (liters/dag) is mogelijk. Kostprijs zal dan voornamelijk omhoog gaan doordat er meer zonnepanelen benodigd zijn. De kostprijs per liter water kan dan uitkomen op ca. € 0,029 per liter ( rekenend met 8 jaar afschrijving naar € 200,- en vervanging filter 2x per jaar voor € 20,-). Niet niets, maar wellicht veel lager dan de kosten van het oude alternatief van elke dag een paar uur lopen en kans op onbetrouwbaar water met ziekte of zelfs de dood tot gevolg.