Techniek

WATER MAKEN
Het idee om water te “maken” is niet nieuw.  Aan het begin van de vorige eeuw was men reeds bekend met de mogelijkheid om natuurlijke luchtvochtigheid om te zetten in condens om vervolgens het condensatie proces te versnellen en zo gecondenseerde waterdruppels te ‘oogsten’. De vanzelfsprekende vervolgstappen, die eruit bestaan dit geoogste water geschikt te maken voor consumptie, kwamen pas veel later onder druk van toenemende drinkwaterschaarste in de wereld.
Dit voor consumptie geschikt maken veronderstelt op de eerste plaats dat er sprake is van een minimale, voor consumptie geschikte hoeveelheid. Met andere woorden, met een paar druppels water ben je er niet. Om de productie aanzienlijk te verhogen dient het condensatieproces versneld te worden. In een omgeving waarin de luchtvochtigheid hoog is gaat dat hand in hand met relatief hoge temperaturen. Warme lucht houdt immers makkelijker grote hoeveelheden waterdamp vast dan koude lucht. Om snel en effectief grotere hoeveelheden water te oogsten in gunstige omstandigheden moet de temperatuur in korte tijd drastisch dalen. De koudere lucht is vervolgens niet meer in staat een grote hoeveelheid water vast te houden en in de natuur wordt dit water vervolgens afgezet als condens op objecten in de directe nabijheid. Dat kan van alles zijn, van blaadjes aan de bomen tot aan auto’s, lantaarnpalen en zelfs het straatoppervlak.
Als dit proces in een verhoogd tempo kan worden nagebootst in een gecontroleerde omgeving kunnen de waterdruppels worden opgevangen.

Wat we nodig hebben om condensatie te laten plaatsvinden is een koelingselement. Dit koelingselement is het essentiële onderdeel van een moderne ontvochtiger die we tegenwoordig voor huishoudelijk gebruik kunnen aanschaffen.
Dit proces werkt het beste als de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid beide hoog zijn. Dit is nu uitgerekend het geval in die delen van de wereld waar betrouwbaar en schoon drinkwater schaars is.

De perfecte omgeving om een watergenerator optimaal te laten werken!

Gedurende de afgelopen tien jaar is deze technologie verfijnd en wordt zij door diverse fabrikanten in de wereld toegepast. Er is echter een groot bezwaar en dat is beschikbaarheid van elektriciteit om de generator goed te laten werken. Uitgerekend de afwezigheid van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening stond tot voor kort de toepassing in de meest kritieke gebieden in de wereld in de weg. Daar waar mensen soms uren moeten lopen om in hun dagelijkse drinkwater behoefte te voorzien ontbreekt het vrijwel altijd ook aan stroom.

Wereld Waterdag: 750 miljoen zonder drinkwater

De oplossing is nu voorhanden!

In de subheaders van deze header “Techniek” vindt u 5 technische uitwerkingen van ideeën van de stichting Happy With Water. Techniek is één van de drie elementen die tesamen het NL Master Plan Water vormt. Het plan waar wij met zijn allen massaal aan kunnen bijdragen. Het zou mooi zijn wanneer u, als technisch talent of organisatie daadwerkelijk zou willen meehelpen of denken.