Geld

Geld is de sleutel voor het bereiken van de doelstelling van de stichting Happy With Water.

Met geld kunnen prototypes worden gemaakt en getest. Ook kan er met geld gemakkelijker gebruik worden gemaakt van promotiekanalen, die weer meer geld opbrengen.

Kortom, geld is de sleutel tot ons succes en staat nauw in relatie met de 2 andere elementen (techniek en publiciteit)van het NL Master Plan Water die tot mondiaal succes kan leiden.

Ook hier vragen wij de steun van velen. Niet alleen door het doneren van geld, maar ook tot het organiseren van fondsenwervende acties, die ook weer meer publiciteit  opleveren.

Beschermen, Handen, Euro, De Hand

Bankrekeningnummer: NL61 TRIO 0254 6789 39 t.n.v. de stichting Happy With Water