F.A.Q.

Zie ook F.A.Q. van interessante, informatieve site www.atmoswater.com 

1. Hoe vergelijk ik de effectiviteit van verschillende methodes om water uit de lucht te halen?
Vergelijken is mogelijk als de fabrikant van de apparatuur de productie capaciteit en de benodigde energie van het systeem weergeeft bij standaard omstandigheden van 26,7 graden celsius (80F) en 60% relatieve vochtigheid. Deze standaard wordt gebruikt door de ontvochtiginsgsindustrie. Er is een relevant publicatie die als code AHAM DH-1-2008, Dehumidifiers, door de vereninging van Witgoed Fabrikanten.

2. Hangt de kwaliteit en de kwantitieit van het door dergelijke systemen geproduceerd water of van de luchtkwaliteit in de omgeving?
Waterkwaliteit wordt beïnvloed door luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld, een air-water-generator (AWG) die functioneert in een gebied in oostelijk Canada, waar energie wordt opgewekt door kolencentrales, zal bij een kwaliteitstest een hoger gehalte aan strontium laten zien in het water geproduceerd door deze machine. Hoewel de luchtkwaliteit niet werd getest is het aannemelijk dat de lucht sporen bevat van strontium door de verbranding van kolen in de directe omgeving. Dit element werd niet ontdekt in geproduceerd water in westelijk Canada waar energie wordt opgewekt door hydro-elektrische centrales. Vluchtige organische elementen (VOC’s) in de de luchtinlaat komen ook in het geproduceerde water terecht tenzij er een filtersysteem ergens in het systeem wordt aangebracht. Een deel van de elementen die zich reeds in de aangezogen lucht bevindt kan worden verwijderd door luchtfilters aan te brengen voordat het condensatieproces in het systeem wordt bereikt. Bezinkselfilters kunnen worden gebruikt om fijne luchtstofdeeltjes te verwijderen die niet door de inlaatfilters worden opgenomen. Voordat wordt begonnen met waterwinning op deze wijze voor langere periodes, is het aan te raden om waterkwaliteitstesten te laten uitvoeren door een gereputeerd laboratorium om er zeker van te zijn dat de waterkwaliteit tenminste aan de richtlijnen van de WHO voldoet. Deze tests moeten jaarlijks worden uitgevoerd om vast te stellen dat de waterkwaliteit acceptabel blijft.

3. Verandert de geproduceerde waterhoeveelheid van dag tot dag?
Ja, de waterproductie hangt af van de absolute omgevings luchtvochtigheid. Waterdampdictheid varieert met de weersomstandigheden en de daarmee samenhangende luchtwaardes in het gebied waar de watergenerator zijn werk doet. Van dag tot dag zal dat niet zo veel schelen maar de verschillen kunnen wel aanzienlijk zijn op maandbasis, met name in gematigde klimaatomstandigheden.

4. Hoeveel energie is er nodig om 1 liter water te produceren onder optimale omstandigheden?
Op de eerste plaats zijn de ideale omstandigheden precies gelijk aan de standaard testomstandigheden voor ontvochtigers, nl 26,7 graden Celsius omgevingstemperatuur en 60% relatieve vochtigheid onder precies 1 atmosfeer luchtdruk. Onder deze omstandigheden in zowel laboratorium-tests alsook in reële omstandigheden produceert een watergenerator 20 liter per dag met een energieverbruik van 0,68 kWh per liter geproduceerd water. Grotere systemen met een waterproductie van zo’n 2500 liter per dag verbruiken 0,4 kWh per liter geproduceerd water. Dit komt omdat grotere systemen efficiënter gebruik maken van de atmosfeer als verkoelingselement. Interessant in dit verband is op te merken dat in natuurlijke systemen, de energie die wordt gebruikt om faseverschillen in water te laten optreden van gas naar vloeibaar (verdamping) ook precies 0,681 kWh per liter is!

5. Moeten er mineralen aan het geproduceerde water van een watergenerator worden toegevoegd?
Twee gereputeerde organisaties antwoorden verschillend op deze vraag.
De Water Quality Organisation (WQA) zegt ‘nee’ maar de Wereld Gezondheids Organisatie zegt ‘ja.

Hier de verklaring van de WQA:
“Nee. Het menselijk lichaam verkrijgt de mineralen die nodig zijn voor een goede gezondheid door het eten van voedsel en niet door het drinken van water. Het lichaam zal de mineralen in water opnemen en gebruiken maar in de meeste gevallen zal de hoeveelheid weinig of geen betekenis hebben. Om alleen via water genoeg mineralen binnen te krijgen zal een mens minstens tientallen liters water moeten drinken met een hoog mineraalgehalte dat ook niet zacht gemaakt is om aan de vereiste hoeveelheid per dag te komen. Een glas melk verschaft dezelfde hoeveelheid mineralen als tientallen liters water van een gewone bron.

Let op: Bepaalde sporenelementen zoals fluoride, iodine etc. kunnen door het lichaam uit water worden opgenomen.
Bron: Water Quality Organisation, Internationaal hoofdkantoor en laboratorium in Lisle, Illinois USA

6. Heeft het op grote schaal inzetten van watermakers gevolgen voor de kwaliteit van de lucht? Wordt de atmosfeer bijv. droger door het gebruik van watergeneratoren?

In Nederland valt gemiddeld per jaar 880 mm regen. Dat is 880 liter water per M2 per jaar.
Dat is gemiddeld 0,05 liter per half uur.
 
Stel:
 
Het regent een half uur in de helft van Nederland, oftewel het regent een half uur op 20.000 KM2 of 20.000.000.000 M2. (20 miljard M2)
Dan valt er bijgevolg 20.000.000.000 X 0,05 liter = 1.000.000.000 liter (1 miljard liter water)
 
Er zijn over 5 jaar ongeveer 200.000 watergeneratoren in gebruik in de hele wereld.
 
Stel dat deze machines gemiddeld 50 liter water per 24(!) uur produceren.
Dat is dan 200.000 X 50 = 1.000.000 liter water per dag voor alle machines wereldwijd bij elkaar.
Dat is 0,1% van de regen gedurende een half uur in de helft van Nederland.
 
Hieronder is afgebeeld een statistiek van het KNMI die de regenval in Nederland over een groot aantal jaren weergeeft.
De verschillen per jaar lopen op tot vele honderden miljarden liters.
 
De wateronttrekking als gevolg van het gebruik van watermakers is bijgevolg volkomen verwaarloosbaar en heeft zelfs geen zichtbare invloed op de totalen per jaar. Zelfs bij 1 miljoen watermakers weredwijd zijn de verschuivingen in de totalen niet zichtbaar in de grafiek!