Droom versus werkelijkheid

Volgens de stichting Happy With Water moet het mogelijk zijn om grote AWG-watermakers te produceren (vanaf enkele honderden tot duizenden liters) zonder energiekosten.

Onze droom is om een AWG-watermaker te produceren die werkt met absorptiekoeling en waarvoor de benodigde warmte door de zon wordt geleverd. Dit kan door eenvoudigweg te kijken naar bestaande systemen die worden toegepast bij “koken op zonnewarmte”.

Dit moet mogelijk zijn, maar vereist een innovatieslag! WIE!