NL Master Plan Water

Deze animatie is geproduceerd door Kita (www.kitaonline.nl)

 

NL Master Plan Water

Iedereen kan meedoen!

Benodigd zijn: techniek, publiciteit en geld!

Het is zo simpel!

Als een oppervlak wordt gekoeld tot onder het dauwpunt, dan condenseert het water uit de lucht op dat oppervlak. Het is dus een kwestie van opvangen van het water! Moelijker is het niet! In ontwikkelingslanden, waar vaak ook een tekort aan drinkwater is of alleen bereikbaar op grote afstand, schijnt vaak de zon! En nu is het zo dat zonnewarmte kan zorgen voor koeling (absorptiekoeling). En de koeling kan dus voor water zorgen

Gratis energie (zonnewarmte) ⇒ koeling ⇒ water aan huis!

De Stichting “Happy With Water”  gaat drinkwater toegankelijk maken voor iedereen in de wereld. Bijna 1 miljard mensen hebben geen toegang tot betrouwbaar drinkwater binnen een straal van 5 km van hun huis. Ca. 2000 kinderen sterven per dag door het drinken van onbetrouwbaar water. En het is niet nodig!

Dit is een immense taak. De stichting Happy With Water kan dat niet alleen. Dan gaat het te langzaam en altijd met te weinig creativiteit.

Daarom wordt dit een NL Master Plan Water. Dit gaan wij met ontelbare mensen doen. Iedereen die wil kan daadwerkelijk helpen! Wij gaan het samen doen! Als een beweging die dit immense wereldprobleem gaat oplossen!

En het is buitengewoon nodig dat met de grootst mogelijke spoed wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van drinkwater nabij het eigen huis, waar dan ook ter wereld. Ook voor de armen die pas al laatste aan de beurt zijn als het gaat om nieuwe technologie.

Waarom zouden wij al die armen mensen in ontwikkelingslanden van drinkwater aan huis willen voorzien?

  • Allereerst omdat toegang tot drinkwater een eerste levensbehoefte is en één van de fundamentele rechten van de mens.
  • Uit empathische overwegingen. Stel je eens voor dat je familie en jij zelf geen toegang tot betrouwbaar drinkwater hebben. Hoe miserabel zal je je dan voelen?
  • Uit eigen belang. Het tekort aan drinkwater wordt steeds erger. Grondwater zakt verder weg en vervuild meer en meer, evenals oppervlaktewater. Regenwater wordt schaarser. Mensen slaan op de vlucht. Grote migratiestromen komen op gang. Nog meer armoede ontstaat. Armoede zet aan tot overbevolking. Immers het hebben van veel kinderen zijn als een levensverzekering voor je oude dag. Hoe meer kans je hebt dat je kinderen overlijden, hoe meer je er nodig hebt. Bevolkingsgroei wereldwijd zet druk op alles, zoals landbouw, milieu, klimaat, vrede, etc.

Hoe gaan wij dat doen?

Al meer dan 10 jaar bestaan er watermakers. (zie link Atmosferische watergeneratoren (AWG) Deze watermakers onttrekken water uit de lucht. De capaciteit van deze machines variëren van 10 liter tot 5000 liter water per dag. Ze werken allemaal door het condenseren van water op een gekoeld (onder het dauwpunt) oppervlak. Deze watermakers hebben gemeen dat ze voor de “happy few” zijn gemaakt. Ze zijn duur, onderhoudsgevoelig en verbruiken veel energie.

Deze AWG-watermakers gaan wij aanpassen zodat ze toegankelijk worden voor de mensen die deze toepassing het hardst nodig hebben.

En dit gaan wij mogelijk maken met iedereen die hiertoe een “steentje” wilt bijdragen. En dan kan altijd! Dan krijgen wij de benodigde snelheid! Het is mogelijk!

Alles draait om de drie-eenheid: techniek, geld en publiciteit. En iedereen kan bijdragen binnen één of meerdere van deze 3 aandachtsvelden, die los van elkaar niet kunnen werken.

Onze uitdaging!

Met zijn allen kunnen wij AWG-watermakers ontwerpen, produceren en verspreiden, die aan de eisen voldoen die de omstandigheden in ontwikkelingslanden vragen:

  • Gebruik maken van alternatieve energie.
  • Goedkoop in aanschaf (een stelregel is dat water eigenlijk niet meer dan €12,- per 1000 liter mag kosten)
  • Geen of nauwelijks beweegbare delen teneinde storingen te voorkomen.
  • Minimaal 5 liter water per dag kunnen leveren met een potentiële groei naar 10 liter per dag.
  • Betrouwbaar drinkwater wat qua kwaliteit kan concurreren met het water waar deze doelgroep nu op is aangewezen.

Om iedereen te kunnen laten meedenken en te handelen zullen wij  op deze site zoveel mogelijk informatie verstrekken, die nodig is om te kunnen inhaken en te kunnen bijdragen.

Techniek alleen verandert weinig of niets in de wereld. Er moeten mensen en organisaties zijn die deze nieuwe verworvenheden beschikbaar gaan maken voor hen die er het meest om zitten te springen.

Game Changers hebben we nodig!

De Stichting “Happy With Water” wil een Game Changer zijn van de eerste orde! Met ons allen als één beweging! Het NL Master Plan Water

Time to think about success