Game Changer!

 

De Stichting “Happy With Water”  gaat niet alleen het waterspel veranderen maar gaat het ook toegankelijk maken voor iedereen in de wereld. Het grote drinkwaterspel wordt nu eigenlijk alleen door mensen in de westerse wereld en in delen van Azië op een aanvaardbaar niveau gespeeld. De rest kijkt moe en dorstig toe of staat voortdurend buitenspel. Nieuwe technieken en gepassioneerde toepassingen maken het mogelijk dat honderden miljoenen mensen binnenkort onmiddellijke toegang zullen krijgen tot schoon en vers drinkwater waar ze bovendien geen kilometers voor hoeven te lopen.

Dat is een Game Changer van de eerste orde!

A lone children in the arid area

De toegang tot betrouwbaar drinkwater dicht bij huis heeft met name voor kinderen verregaande consequenties. Veel kinderen in de armste delen van de wereld worden ingezet om in de dagelijkse behoefte aan drinkwater te voorzien, door hen met jerrycans of kruiken vele kilometers te laten lopen naar de dichts bijzijnde waterbron. Hiermee gaat voor hen kostbare tijd verloren die op school doorgebracht had kunnen worden of waarin ze zouden kunnen spelen.

“Happy With Water” brengt school en spel terug voor kinderen door schoon en betrouwbaar drinkwater dicht bij hun huis te brengen. De afstand naar de waterbron bedraagt nu nog slecht twee meter in plaats van twee kilometer. De onmiddellijke beschikbaarheid van schoon water verandert de kwaliteit van hun leven enorm. Ziektes verdwijnen, tijd komt beschikbaar, school en spel worden vanzelfsprekend.

Techniek alleen verandert weinig of niets in de wereld. Er moeten mensen en organisaties zijn die deze nieuwe verworvenheden beschikbaar gaan maken voor hen die er het meest om zitten te springen.

Game Changers hebben we nodig!

De Stichting “Happy With Water” wil een Game Changer zijn van de eerste orde! Zij stelt alles in het werk om een reeds beschikbare technologie om te zetten in een goed werkende en praktische toepassing. Een watergenerator is een prachtig voorbeeld van een reeds bestaande technologische verworvenheid die het verdient breed  te worden ingezet ten behoeve van de allerarmsten waar ook ter wereld.

Unicef noemt betrouwbaar drinkwater een basisrecht voor allen in de wereld. Helaas spelen velen op dit moment het waterspel niet mee en zijn ze aangewezen op vervuild en onbetrouwbaar drinkwater uit bronnen die veelal ver van huis te vinden zijn. Dat is fundamenteel oneerlijk spel!

Time to think about success